Kunskapslandet Sverige

Kanske står vi inför en ny industriell revolution. En ny era där själva produktionsprocessen inte blir det svåraste ledet i att förverkliga nya innovationer.

Utvecklingen har egentligen pågått under lång tid då teknisk utveckling har inneburit att allt färre människor jobbar med tillverkning samtidigt som kostnaden per tillverkad enhet sjunkit. Det har inneburit att tillverkning kommit under hög kostnadspress vilket lett till att produktion förlags till de länder där produktionsvillkoren varit mest gynnsamma.

Med 3D-skrivartekniken som nu kommer med stormsteg förenklas produktionsledet ytterligare för många typer av produkter. Fokus riktas ännu mer på kreativitet, kunskapsinnehåll och tjänster som knyts till produkten. Eller till genuina tjänster som nu enklare kan stödjas med teknik och produkter.

Kunskaper och tjänster blir än mer avgörande för vår konkurrenskraft och framtida välstånd.

Denna utveckling uppmärksammade nyligen Per Schlingmann i en krönika i Svenska Dagbladet och det är också Almegas huvudtema för årets satsning under Almedalsveckan i Visby.