3:12-upproret – kritiska artiklar om finansdepartementets förslag till förändrade skatteregler

Finansdepartementets illa genomtänkta förslag till förändrade 3:12-regler har under våren och försommaren startat ett företagaruppror runt om i Sverige.

Inte nog med att förslaget gjort det – som många inte trodde var möjligt – nämligen de krångliga skattereglerna kring 3:12 ännu krångligare. Dessutom kommer en rad ägarformer att diskrimineras eftersom delägare som arbetar i dessa företag inte längre ska kunna få dela ut vinst på sitt insatta kapital.

Finansdepartementets avsikt har varit att komma åt några dussintals fall där 3:12-reglerna överutnyttjats så att mångmiljonbelopp har kunnat delas ut med den lägre kapitalskatten istället för att beskattas som arbetsinkomst. Hittills har ingen ifrågasatt finansdepartementets uppsåt eller rimligheten i en sådan åtgärd.

Men problemet är att finansdepartementets förslag är tekniskt så dåligt utformat att det har två avgörande brister:

  1. Förslaget åtgärdar inte problemet med de få fall av avancerad skatteplanering där mångmiljonbelopp flyttas från arbetsinkomst till kapitalinkomst.
  2. Förslaget kommer att innebära ett allvarligt tillväxthinder för kunskapsintensiva tjänsteföretag där många medarbetare också är delägare i sitt företag.

Bland de drabbade företagen kommer det finns arkitektkontor, vårdmottagningar, IT-företag, advokatfirmor, tekniska konsultföretag, tandläkarföretag och revisionsföretag. Men den fulla vidden av skadorna kommer att visa sig först om ett sådant här förslag skulle bli genomfört.

Almega anser att detta problem borde behandlas inom ramen för en stor skattereform som tar utgångspunkt i kunskapssamhällets konkurrenskraft, därför att det grundläggande problemet är den höga beskattningen av arbete i Sverige såväl i företagen som i individbeskattningen.

Därför har Almega låtit göra en sammanställning av ett urval av de artiklar som publicerats i ämnet under perioden maj till juni 2013. Sammanställningen distribuerar vi nu digitalt till politiker, opinionsbildare och medier.

Det är nödvändigt för att många framgångsrika företag i Sverige ska kunna få fortsätta att växa!