Riksrevisionen är kritisk

Återigen har det kommit en rapport som ifrågasätter dagens arbetsförmedlingsverksamhet. Det är Riksrevisionen som menar att arbetslösa unga behöver mer individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att undersöka om det finns hinder i regelverket som gör att ungdomar får vänta på att få tidiga och individuellt anpassade insatser och matchning och praktik. Arbetsförmedlingen bör utveckla sitt individuella stöd enligt riksrevisor Gudrun Antemar.

Det här är synpunkter att ta fasta på. Många unga, såväl de som har relevant utbildning som de som saknar sådana, behöver stöd. Inte minst när det gäller det första arbetet. Nischade arbetsförmedlingar skulle vara en bra väg att gå. Då skulle det finnas specialiserade förmedlingar för just dessa grupper som skulle kunna arbeta med näringslivet inom de områden som är aktuella för just dessa ungdomars behov. Framtidsvision eller för att underlätta för ungdomar en snar realitet?