Politiken och vinsten

Ekots toppnyhet i morse var att Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu är överens om att friskoleföretag måste ha inskrivet i bolagsordningen att huvudsyftet inte är vinst utan att bedriva god utbildning.

För mig säger detta tyvärr mer om hur lite en del politiker förstår när det gäller privat företagande och vinst, än något om skolan och vinsten. Men jag förstår också hur de resonerar utifrån egna erfarenheter…

När jag var 34 år så blev jag rätt oväntat VD för ett litet tidningsföretag i södra Sverige. Att göra tidning – det kunde jag, det visste jag hur man gjorde. Men det här med styrelsen och vinstkrav oroande mig. Så mina första frågor till styrelsen var rätt naturligt: Hur ser vinstmålet ut? Hur ska vi klara av att leverera förväntad vinst?

Svaret från den kloka styrelse jag fått var lika enkelt som självklart.
– Vinsten är inte målet. Målet är en bättre tidning och mer attraktiv tidning som ger fler läsare och fler annonsörer. Kan du sedan göra lite effektiviseringar och hålla i kostnaderna så kommer vinsten av sig själv.
– Det är inte vinsten som är målet. Vinsten är resultatet av att vi når de olika mål vi satt upp.

Plötsligt gick det upp ett ljus för mig. Det är inte målet att tjäna så mycket pengar som möjligt som gjort Ingvar Kamprad till en av jordklotets rikaste människor.

Målet har varit att göra moderna, funktionsdugliga möbler till ett vettigt pris. Det har IKEA sedan gjort så bra att man för många människor blivit en självklar partner när det gället att möblera det egna hemmet. På så sätt har man kunnat bli ett av världens mest framgångsrika företag.

Och det är egentligen väldigt självklart. Hur skulle man kunna samla medarbetarna och få deras engagemang kring att ”nu ska vi tjäna så mycket pengar som möjligt till ägarna”.

Däremot kan medarbetare tillsammans med ledning samlas kring att leverera kvalitet och skapa nöjda kunder. Då kan det till och med bli så att medarbetares egna ambitioner och egen utveckling sammanfaller med företagets utveckling och framgång.

Sedan finns det alltid undantag. Företag som kortsiktigt försöker maximera vinst genom att t ex lura kunder eller som utnyttjar medarbetare. Det är trist för det förstör för så många andra och sätter sig gärna som en generell bild av hur företag drivs.

Men inget företag kan vara långsiktigt framgångsrik och lönsamt om de inte levererar den kvalitet som kunderna faktisk efterfrågar. Det spelar ingen roll om man mobiltelefontillverkare eller tandläkare eller call-center-företag eller advokatbyrå eller tillverkare av korv. Och för skolföretag är det särskilt viktigt eftersom det handlar om kundrelationer som ibland sträcker sig över ett decennium.

Jag har i olika sammanhang träffat företrädare för många friskolor. Alla har beskrivit sin verksamhet utifrån målet att bedriva så god utbildning som möjligt och att få eleverna att utvecklas så mycket som möjligt. Och de vet också att det är först när de klarar det som det eventuellt kan bli en vinst som belöning.

Detta vet våra friskoleföretag, oavsett om de drivs av enskilda entreprenörer, lärare och rektorer eller riskkapitalister. Det behöver inte skrivas in i bolagsordningen.

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör
Almega Tjänsteföretagen