Ny statistiksajt om tjänstesamhället

Tjänstesektorn spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomi och näringsliv. De privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 procent av den totala sysselsättningen i Sverige och inkluderas offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 inom tjänstesektorn.

Den privata tjänstesektorn svarar för hälften av Sveriges BNP och efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster har ökat inom hela ekonomin, både från tjänstesektorn och från industrin. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

Trots detta har det funnits väldigt lite siffror och statistik som beskriver tjänstesektorn. Hur stor är den, hur har den utvecklats och vilka branscher utgörs den av?

Det ville vi på Almega göra något åt och vi har därför tagit fram en statistiksajt där vi samlat information om tjänstesektorn och dess betydelse för Sveriges ekonomi.

På den här sajten kan du, förutom att lära dig mer om tjänstesektorn, även ladda ner bra tabeller och diagram som du kan använda i egna rapporter och presentationer. Vår ambition är att successivt utöka sajten med mer information och fler branscher.

Vi hoppas att vi på det här sättet har gjort statistiken mer lättillgänglig och att fler därmed får ökad kunskap om tjänstesektorn.