Kunskap är nyckeln till framgång

I den ena rapporten efter den andra så förklaras arbetslöshet och arbetsgivarnas rekryteringsproblem med att matchningen inte fungerar. Visst är det så, men om matchningen inte fungerar blir ofta svaret att den matchande organisationen inte har tillräckligt med arbetsgivarkontakter.

Men är alltid det som är felet? Kan det finnas andra förklaringar? Kan det vara så att det saknas kunskaper om hur arbetslivet fungerar? Inte bara hos den arbetssökande – utan även hos de som är ansvariga för att matcha denne mot arbetsmarknaden.

Detta gäller inte bara vilka olika typer av arbetsuppgifter som finns, utan också hur arbetsmarknaden är organiserad. Vad innebär kollektivavtal och hur tecknas dessa? Hur fungerar lönebildningen? Har vi lagstadgade löner i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren och arbetstagaren?

Om kunskapen i dessa områden saknas så är det inte lätt att kommunicera på samma våglängd som en arbetsgivare. Det kan i sin tur leda till att möjligheten att marknadsföra en arbetssökande blir sämre.

Ibland får jag samtal med frågor som egentligen borde gå till de fackliga organisationerna. Det gäller exempelvis huruvida en arbetsgivare, som står i begrepp att anställa någon med lönebidrag, är bunden av kollektivavtal eller ej. Jag svarar gärna på frågan, men tvingas konstatera att det är den fackliga organisationen som ska godkänna, inte Almega.

Att förstå arbetsmarknadens spelregler är viktigt när uppgiften är att hjälpa personer i arbete. Är det denna kunskap som gör att andra aktörer än Arbetsförmedlingen uppskattas mer av de arbetssökande?
Frågan är relevant att ställa.