Globala värdekedjor och pärlband, eller Hur USA blev Sveriges största handelspartner

Ibland infaller saker efter varandra som pärlor på ett pärlband.

Tidigare har jag nämnt vårt arbete med den tyska förskolemarknaden och hur intresset från svenska förskolor att etablera sig utomlands sammanfaller med tyskarnas enorma behov just nu. Och hur Almegas inbjudan till tyskarna hamnade precis mitt i, som en liten logisk länk, pärla, på vägen till ett intressant utbyte.

Nu är det Almegas konjunkturrapport häromveckan som också blev en länk, eller pärla, i förståelsen av globala värdekedjor och hur dessa motverkar protektionism och handelshinder. Sett till förädlingsvärdet så ökar tjänsternas betydelse i den globala handeln.

Igår presenterade Kommerskollegium sin rapport Global Value Chains and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Här kopplas den förändrade bilden i världshandeln och handelsförhandlingarna ihop i de kommande förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet (TTIP).

Med det gamla sättet att se på handel utgjorde tjänster 34% av EU:s export till USA (motsvarande siffra för Sverige var 31%) men sett ur ett förädlingsvärdesperspektiv höjs tjänsteandelen till 60 % av EU:s export (62% för Sverige). För Sverige innebär förädlingsvärdesperspektivet att USA går om våra typiskt sett största exportländer, Tyskland, Norge och Storbritannien. För EU:s del utgör exporten till USA lika stor andel som exporten till Kina, Ryssland, Japan, Schweiz och Indien tillsammans.

För de kommande förhandlingarna är detta oerhört intressant. Aldrig tidigare har tjänster fått en så framträdande roll i ett frihandelsavtal. Med det kommer nya frågor utöver tullar och tariffer upp, såsom immaterialrätt, skatter, rörlighet på personal, försäkringar etc. Ett nytt pärlband av frågor för förhandlingsdelegationen att hantera.

Kommerskollegium inbjuder därför företagen att medverka i handelsförhandlingarna, som tidigare skett på en mycket högre nivå. Se där ytterligare en pärla!

Det häftigaste i mitt tycke är dock helheten, hur varor och tjänster sammanfogas och hur handeln skapar ett ömsesidigt beroende av varandra. Att se handeln som ett kretslopp, inte ett krig, som Per Altenberg på Kommerskollegium sa igår. Tala om pärlcollier!