Företag och anställda har ett gemensamt ansvar

Sacos ordförande Göran Arrius lyfter förtjänstfullt fram vikten av individuell lönesättning. På Sacobloggen skriver han att mycket talar för att värderingen av den enskilde medarbetarens kompetens, insatser och ansvar har lett till en ökad produktivitet och därmed utrymme för högre löner.

”Men fortfarande återstår mycket för att få bra och fungerande processer för att den individuella lönesättningen ska bli legitim”, skriver Arrius. ”De lönesättande cheferna måste få rimliga möjligheter att ta ansvar för lönesättningen.”

Också vi på Almega ser tydligt en kraftigt ökad efterfrågan på moderna avtal där det individuella inslaget bl a i form av strukturerade samtal mellan chef och medarbetare är ett viktigt inslag. Det jag möjligtvis saknar i Arrius inlägg är företagsperspektivet. I dagens globaliserade och föränderliga näringsliv måste företag skapa strukturer och metoder som gör att medarbetarna kan utveckla tjänster åt kunderna, samtidigt som medarbetarna måste vara flexibla, innovativa och tillmötesgående för att utveckla tjänster som kunderna efterfrågar.

För mig är det självklart att ett företag som går bra också kan och bör betala mer än ett som går dåligt. Genom moderna kollektivavtal skapar vi bättre förutsättningar för samsyn om vad som måste göras för att värna lönsamhet och goda anställningsvillkor.