Det känns som m och s tycker lika

I dag hade Almega och Jusek ett bra lunchmöte på temat ”Hög tid att utveckla arbetsförmedlingen – men hur?”.

Att så stora aktörer på arbetsmarknaden som Jusek och Almega har en gemensam syn på behovet av att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen ger tyngd bakom kraven. Och när jag lyssnade på politikerna Bettina Kashefi och Ylva Johansson så kändes det som att skillnaden dem mellan var mer av semantisk karaktär än sakinnehållet. Så den relevanta frågan som inte besvarades, trots att moderatorn Cecilia Garme gjorde sitt bästa, är när förändringarna kommer. När ändras systemet så att den enskilde får möjlighet att välja? Det var bra att Ylva Johansson pratade om att det måste finnas utrymme för att använda olika metoder i arbetet med att hitta jobb.

Det är bra att Bettina Kashefi söker mer information, men det är ännu bättre om regeringen använder den kunskap som finns redan i dag för att sätta igång förändringsarbetet. Det är många som behöver den förändringen, inte bara arbetsgivare utan även akademiker.

Uppdaterat: Nu går hela samtalet att se via Juseks Youtube-kanal. Titta gärna och kommentera. Det behövs aktiviteter för att få politikerna att våga förändra dagens Arbetsförmedling. Syftet är att arbetsgivarna ska få den kompetens de behöver och att matchningen ska bli bättre.