Det är oroande att den psykiska ohälsan ökar

Psykisk ohälsa är en svår fråga. Inte bara för oss vanliga människor, utan det tycks även vara det för vården. Skälen till detta är säkert flera, lika många som anledningarna till ohälsan.

Enligt en artikel i DN i dag diskuterar Ulf Kristersson frågan. I dag har även regeringen fattat beslut om att låta Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

I diskussionerna om arbetslöshet och socialförsäkringen har vi från Almega poängterat vikten av att det sätts in tidiga åtgärder för att minska tiden i utanförskap. Det är säkert samma sak vid psykisk ohälsa och i de frågorna behöver arbetsgivarna ofta stöd.

Det är bara att hoppas att den nu föreslagna analysen kommer att ge oss den kunskap vi behöver för att komma till rätta med de ökade och långa sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa.

Från vår sida har vi dessutom föreslagit en gemensam försäkring för sjukdom och arbetslöshet för att underlätta övergången mellan olika system och för att rätt åtgärder ska sättas in. EN gemensam försäkring skulle minska dramatiken och de ekonomiska konsekvenserna som finns i dagens system.