Avvärjd konflikt för säkerhets­företagen

Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet ingick idag ett nytt 37-månadersavtal för Sveriges Säkerhetsföretag. Avtalet ligger kostnadsmässigt inom ramen för de avtal som redan träffats på arbetsmarknaden, d.v.s. 6,8 procent på tre år.

Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet ingick idag ett nytt 37-månadersavtal för Sveriges Säkerhetsföretag. Avtalet ligger kostnadsmässigt inom ramen för de avtal som redan träffats på arbetsmarknaden, d.v.s. 6,8 procent på tre år.

– Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal och kunnat undvika en konflikt som hotade att få väldigt stora konsekvenser både för branschen och för samhället i stort, säger Jonas Milton, VD på Almega.

Joachim Källsholm, VD på Securitas Sverige och ordförande för branschorganisationen, säger att det varit en utdragen förhandling men att det är viktigt att Säkerhetsbranschen inte betalar för ett dyrare avtal än övriga på arbetsmarknaden.

Avtalet är på 37 månader och innebär en höjning av grundlönerna med 1768 kronor efter avräkningar för bland annat minskade avgifter för Väktarskolan och slopat utbildningsbidrag under väktargrundutbildningen.

Säkerhetsföretagen kan nu säkerställa att leveranserna till kunderna kan ske på ett tryggt sätt under de kommande åren, säger Joachim Källsholm.

För mer information:

Jonas Milton
VD Almega AB
tfn: 070-345 69 74

Peter Lindgren
Branschansvarig Almega Säkerhetsföretagen
tfn: 070-345 69 93

Richard Orgård
Förhandlare Almega Säkerhetsföretagen
tfn: 070-345 68 86