Almega har starkt politiskt inflytande

Dagens Samhälle har i en stort uppslagen artikel gått igenom vilka organisationer, företag och personer som – utöver folkvalda politiker – har mest inflytande över politiken. För Almega, våra medlemsförbund och -företag blev listan ett kvitto på att vårt arbete märks och ger effekt.

Av de 50 namnen på listan jobbar 6 i Almegas hus på Sturegatan 11 i Stockholm: Ulf Lindberg på plats 9, Håkan Tenelius (Vårdföretagarna) på plats 12, Håkan Eriksson (näringspolitisk expert) på plats 15, Stig Orustfjord (Framtidens vård, skola och omsorg) på plats 16, Karin Liljeblad (Vårdföretagarna) på plats 44 samt Jonas Morian (presschef) på plats 50.

Till det kommer flera representanter för Almegas medlemsföretag.

För oss är det självklart att tjänstesektorn ska vara en aktiv del av samhällsdebatten. Politiska beslut påverkar ju i högsta grad näringslivets förutsättningar. Därför är det logiskt att näringslivet också påverkar politiken. På motsvarande sätt resonerar även fackliga organisationer och olika ideella intressen.

Vissa menar att lobbyister helst ska verka utan att synas. Jag tror att det bara spär på misstänksamheten och skapar vanföreställningar. Almega spelar med öppna kort och är tydliga med vad vi vill. Det tror vi är bäst både för samhällsdebatten och för våra medlemmar.