Ska alla småföretag med?

I dag skriver socialdemokraternas Stefan Löfven och Mikael Damberg på SvD Brännpunkt att man vill fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft så att företagen kan expandera och nyanställa. Det är en lovvärd målsättning. Inte minst är det välkommet med satsningar som ska underlätta för små företag. Det finns all anledning att tro på att det är allvarligt menat.

Löfven vet, inte minst med sin egen erfarenhet som yrkesverksam i en konkurrensutsatt sektor, att välstånd måste skapas innan det kan fördelas. 8 av 10 nya svenska företag är tjänsteföretag. Liksom de flesta växande mindre och medelstora företag.

Vi på Almega vet vilka åtgärder som behövs för att accelerera tillväxten och därmed möjliggöra nya jobb. Vi ser fram mot en dialog med socialdemokraterna om detta. Ju fler inom politiken som förstår vad som krävs för att skapa nya arbetstillfällen i små och medelstora företag, desto bättre.

Mot den bakgrunden är det dock obegripligt att man på s-kongressen i dag kommer rösta om hur företagande i en av de branscher där småföretag har allra bäst möjligheter att växa, ska förhindras.

Inom välfärdssektorn – vård, skola och omsorg – verkar huvudsakligen kvinnliga entreprenörer och med kvinnor som anställda, men det offentliga har fortfarande i det närmaste monopol med kring 80% marknadsandelar. Om detta skriver vi i den Valfrihetskartläggning vi gjort utifrån offentlig statistik över förskola, grundskola, gymnasieskola, hemtjänst, särskilda boenden för äldre och primärvård.

Dagens beslut och den framtida politiken gentemot företagandet i dessa sektorer kommer för oss avgöra synen på socialdemokratins småföretagarvänliga profil. Gäller fortfarande devisen ”alla ska med”?

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef, Almega