Migrationens kraft

Rädda mångkulturens offer är rubriken på ett flygblad som jag fått hem i brevlådan häromdagen. En nationalistisk organisation som jag inte hört talas om tidigare vill fånga mitt intresse. Flygbladets innehåll är förvillande likt ett annat flygblad jag fick för 15 år sedan i Bryssel, där avsändaren var Vlaams Blok, flamländska nationalister i Belgien. Om Sverige bara vore för svenskarna och Belgien bara för belgarna, främst flamländarna förmodligen, så skulle det vara frid och lugn på gatorna menar avsändarna. Tyvärr kan man konstatera att även nationalister tjänar på öppna gränser, lär sig av varandras argument och tekniker.

Men det priset vi får betala. Alternativet att stänga gränser, att avgränsa sig och bygga murar mot omvärlden är ännu värre. Hellre får vi ta debatten när den kommer, vilket håll den än kommer ifrån. Det finns behjärtansvärda syften som är ack så lovvärda och argument som är oskyldiga, men om resultatet blir protektionism, så kan det ändå inte accepteras.

I Migrationens kraft, en ny bok av Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt, radar författarna upp historiska bevis för att vi behöver mer migration, inte mindre. Migrationen bidrar till välståndet ökar såväl i landet som tar emot människor, som det land de lämnar.

Författarna framhåller att det dessvärre finns två gränser för invandrare i Sverige att ta sig igenom. Först den yttre, fysiska gränsen, med uppehållstillstånd och arbetstillstånd, sedan den inre gränsen, som satts upp av den svenska modellen. Den svenska modellen, menar Norberg och Segerfeldt gör det svårare för invandrare att försörja sig själva och bidrar därmed till ett utanförskap.

De förslag som presenteras för att göra den inre gränsen lägre är:

  1. Ändra konfliktreglerna på arbetsmarknaden så att det blir möjligt även för lågproduktiva att hitta ett jobb.
  2. Sänk bidragen, och mildra avtrappningen av dem när man börjar jobba, så att det lönar sig att ta ett arbete, även till en lägre lön än idag.
  3. Sänk skatten på arbete, särskilt på låga inkomster.
  4. Ta bort möjligheten för nyinvandrade att tillgodogöra sig föräldraledigheten i efterhand.

Almega driver frågor om matchning: För företagen är det viktigt att få tag på kompetent personal, om personer genom bidragssystemet väljer att stanna hemma istället går den möjligheten förlorad. Vi tror också på att lägre ingångslöner minskar trösklarna till arbetsmarknaden.

Almega driver också frågan om en skattereform: Skatten på arbete är generellt alldeles för hög men samtidigt är frågan om sänkt marginalskatt viktig att lösa för att ge incitament till högre utbildning och kunskapsutveckling i arbetslivet.

För tjänsteföretagen är personalens insatser allt. Människor vill arbeta och känna sig betydelsefulla. All utanförskap och missmatch är rent slöseri.

Mina egna föräldrar kom till Sverige av nyfikenhet och chansen till att skapa ett annorlunda liv. Deras arbetsliv började med hembiträdesjobb, och chaufförsjobb, via en hel del andra anställningar och slutade i kamrers- och lärartjänst. Hade de inte kunnat börja på låg lön för att kompensera sina bristande språkkunskaper, hade de inte kommit in på arbetsmarknaden, inte lärt sig språket lika snabbt och inte kunnat klättra uppåt på karriärsstegen.