Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen

I Svenska Dagbladet skriver i dag Mona Finnström, vd för fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo, om svårigheterna med matchning på arbetsmarknaden. Det är bra att fler ger sig in i debatten. Vi har från Almega under en lägre tid pekat på att matchningen måste bli bättre för alla yrkesgrupper. Vi kunde se i resultaten från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2012 att företagen inte hittar de personer som de söker.

Att matchningen fungerar är avgörande för den enskilde, för företagen och för samhället. Därför finns det all anledning att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. I Australien har det fungerat och OECD konstaterar att konkurrensutsättningen där varit en anledning till den låga arbetslösheten.

Det är dags att vidga vyerna.