Kloka ord från hundraåring om hemtjänst och RUT

På Stockholms läns landstings webbplats Vårdguiden bloggar Dagny Carlsson, som nått den aktningsvärda åldern av 100 år. Hennes bloggnamn är därför just ”Hundraåringen”.

Nyligen skrev hon att många äldre behöver hjälp av hemtjänsten för att klara många mest elementära bestyr. Själv klarar sig Dagny för närvarande utan den kommunala hemtjänsten, men anlitar tacksamt RUT-tjänster med skattereduktion som städning och fönsterputsning.

Hon uttrycker dock en oro som jag tror många känner när hon skriver att det kan vara väldigt omständligt innan man får hjälp från hemtjänsten: ”Det finns så många regler och så mycket som skall utredas innan hjälpbehovet är fastställt”. Och så är det. Många äldre önskar hjälp som inte omfattas av kommunal hemtjänst, som viss städning, matlagning och annan praktiskt. Därtill kommer biståndsbedömningen som kan uppfattas som ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

Jag har hört flera av Almegas medlemmar bland hemserviceföretagen vittna om att allt fler äldre som söker hemtjänst hänvisas till RUT-tjänster istället. Samtidigt är för många förmågan att betala för detta begränsad. Därför vill Almega att skatten på hushållstjänster till äldre tas bort helt: Inför senior-RUT – förmånligare RUT-tjänster för seniorer. Det skulle innebära en skattereduktion på 60%.

Effektiva hemserviceföretag kan ofta också erbjuda tjänster till låg kostnad jämfört med kommunernas avgifter. Men är det rimligt att det allmänna lägger på skatt på de hemservicetjänster som de äldre hänvisas till och förväntas betala fullt ut på egen hand?

Slopad skatt på RUT-tjänster till våra gamla skulle bidra till bättre service och större trygghet samtidigt som fler får möjlighet att bestämma själva på äldre dar.