Inspirerande seminarium om tjänsteinnovation

I mitten av april lämnade Almega tillsammans med Teknikföretagen äntligen in en ansökan om att tjänsteinnovation ska bli ett nationellt strategiskt innovationsområde (SIO). Vi har dessförinnan arbetat fram en agenda, dvs. en kartläggning av näringslivsbehov och akademisk kompetens/miljö, vilken fungerat som en grund i ansökan. SIO-tjänsteinnovation fokuserar på branschöverskridande samverkan som involverar såväl akademi som näringsliv. Planerade aktiviteter innefattar en rad olika projekt av varierande karaktär, alltifrån stora och starkt tillämpade systemprojekt till lite mindre mer akademiskt baserade projekt. Totalt rör det sig om c:a 25 projekt som planeras startas i höst om ansökan bifalls.

Nu vill vi sprida information om vad SIO kan erbjuda för företagen och ytterst för svensk konkurrenskraft. Frågan om hur vi ska kunna låta fler tjänsteföretag delta i samverkansprojekten är central för Almega. Vi kommer därför inom kort arrangera två evenemang:

14 maj – eftermiddagsseminarium ”Satsa på tjänsteinnovation – för stärkt konkurrenskraft i företagen” på IVA Stockholm, kl 15-17. Ett samarrangemang med Teknikföretagen och MTC – mer information och anmälan här.

17 juni – lunchseminarium ”Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande – hinder och möjligheter” på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm, kl 12-14. Almegas nyss genomförda webbenkät om tjänsteinnovation för ökat värdeskapande och konkurrenskraft kommer att presenteras och landa i en diskussion om behovet av ett SIO inom tjänsteinnovation. Särskilt fokus kommer att läggas på hinder och möjligheter för tjänsteföretagen.

Kom delta i dessa intressanta framåtblickande samtal. Vi hoppas på stor inspiration och ett kommande aktivt deltagande i de många aktiviteter/projekt som kommer att rymmas under SIO-tjänsteinnovations paraply.

Notera dagarna i kalendern redan i dag. Mer info och program kommer inom kort!

Varmt välkommen!