Industriavtal högt för tjänste­företag

Industrin har i dag träffat ett treårigt avtal med ett avtalsvärde om 6,8 procent. Det är positivt med ett långt avtal. Nivåerna är dock för för höga för många tjänsteföretag. Vissa företag går bra och vissa sämre. Det är därför viktigt att åstadkomma en mer företags- och medarbetarnära lönesättning.