Förändra arbetsförmedingen över en lunch

Vi ser i rekryteringsenkäter, och fackförbundet Jusek hör från sina medlemmar, kritik mot hur matchningen på arbetsmarknaden fungerar.

I en debattartikel i Dagens Industri har Almega och Jusek utvecklat ett antal tankar hur matchningen kan bli bättre. Åtgärder måste vidtas för att underlätta inträdet i arbetslivet, även för dem som inte står långt bort från arbetsmarknaden. Vi föreslår bland annat att Arbetsförmedlingens uppdrag måste ses över och renodlas. Den arbetsförmedlande verksamheten bör konkurrensutsättas och läggas ut på fler aktörer.

Det här kommer Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg och Juseks ordförande Sofia Larsen att diskutera med Bettina Kashefi, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet och Ylva Johansson, socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, vid ett lunchmöte den 7 maj.

Varmt välkomna!