Almega, Fastighets och Specialservice­avtalet

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson gör ett ”nummer” av vårt avtal med Fastighets avseende Specialserviceavtalet. Han lyfter fram krontalspåslaget 1 700 och menar att detta har Fastighets fått utan några större eftergifter eller ”motvaluta”. För egen del vill jag lyfta fram att Fastighets och Almega enats om att möjliggöra en höjning av den allmänna visstidsanställningen från 24 till 36 månader. Branschen arbetar i mycket med tidsbegränsade anställningar eftersom jobb i mycket hög utsträckning måste utföras då fabriker är stängda. Den utökade möjligheten till visstidsanställning innebär att branschen kan ta på sig fler uppdrag och därmed anställa fler personer. En för företaget och de anställda en mycket bra motvaluta tycker jag.