Vem ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen?

Socialdemokraterna diskuterar i en debattartikel frågan om vem som ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Socialdemokraterna vill vidga villkoren för att omfattas av försäkringen.

Det finns flera intressanta tankar i artikeln. En stor fråga är dock hur ska systemet förhindra att de som är arbetslösa hamnat i försörjningsstöd?

Almega menar att det är fel att så många som 40% av dem som uppbär försörjningsstöd gör det av skäl som beror på arbetslöshet. Det måste även finnas vettiga lösningar för dem som är på väg ut på arbetsmarknaden.

När vi har väckt tanken på att fler ur dessa grupper ska omfattas av vårt förslag till omställningsförsäkring så har en av utgångspunkterna varit att ge dem möjlighet att komma i åtnjutande av åtgärder samtidigt som det ställs krav på aktivitet.

Hur den ekvationen ska lösas blir en tuff uppgift för utredningen.