Valfrihetssystem på lika villkor

Valfrihetssystem på lika villkor

För drygt fyra år sedan infördes den, Lag om Valfrihetssystem. Då fanns valfrihet i cirka 30 kommuner. Idag finns det i över 120 kommuner runt om i hela landet.

I de här kommunerna kan brukare göra sina egna val om vem som ska utföra hemtjänsten. I landets övriga kommuner finns bara en utförare, det kommunala monopolet.

Nu har regeringens tillsatt en utredning för att bland annat se över möjligheten till obligatoriskt LOV i alla kommuner. Vårdföretagarna inom Almega sitter som experter i utredningen.

För oss är det viktigt att kommunernas valfrihetssystem först och främst är utformade så att de är likabehandlande och transparenta. Konkurrens på lika villkor är en viktig förutsättning.

Tyvärr finns det många exempel på motsatsen. Den kommunala regin ges fördelar som de privata aldrig kan få. På senare tid har detta fått till följd att företag lämnar kommuner. Därmed begränsas mångfalden.

I en kommun redovisas i årets budget att kommunens egna regi kommer att göra ett underskott på drygt 8 miljoner kronor under 2013. En medveten underfinansiering. Det är inte så konstigt att verksamheten går back, i samma kommun har ersättningen ökat med 2,5 procent under de senaste två åren samtidigt som lönekostnaderna har ökat mer än tre gånger så mycket. Tyvärr händer det också att ersättningen sänks mitt under innevarande år eller att bom-tider plötsligt inte ersätts alls.

I andra kommuner är tiden att få ersättning för så knapp att det är svårt att ens kunna leverera någonting alls, exempelvis fick företaget i en kommun ersatt för två minuter när man satte på en stödstrumpa.

I Konkurrensverket senaste rapport analyseras hemtjänsten i tio kommuner, de konstaterar ett underskott på i genomsnitt 12 procent. Den egna regin får kostnadstäckning i efterskott. Företagen får inte samma kompensation.

För verklig mångfald inom LOV behövs det först och främst att förutsättningarna för alla utförare är lika. Först därefter kan obligatoriskt LOV införas i alla kommuner.