Totalstopp i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator Q1 2013

Idag presenterar Almega sin tjänsteindikator för första kvartalet 2013.

Den pekar på ännu svagare tillväxt under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet 2012. Då låg tillväxttakten på 1,8 procent (kalenderkorrigerat) och nu pekar Almegas indikator på att tillväxten mattas av ännu mer och hamnar kring noll.

Sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn väntas falla under första kvartalet i år. Det är första gången sedan krisåret 2009. Även prisökningstakten förväntas bromsa in rejält.

Än har det alltså inte vänt.

Uppdaterat: Här talar min kollega Lena Hagman om Tjänsteindikatorn i Svt Play.