Tjänster trivs utan gränser

Migrationens kraft

Tjänstesektorn har det senaste årtiondet visat makalös tillväxt. Flera hundra tusen nya jobb har skapats i Sverige.

Den största jobbtillväxten har skett inom kunskapsintensiva företagstjänster, främst inom IT- och telekom, teknik/design, ekonomi/marknadsföring med flera verksamheter. Dessa har haft ett stort sug efter akademiker men också betydande rekryteringssvårigheter. Svenska utbildningar har helt enkelt inte hunnit utbilda tillräckligt snabbt.

Därför har många företag sökt med ljus och lykta efter rätt kompetens utanför både Sveriges och EU:s gränser. I takt med att tjänsteexporten ökar, varav en betydande del går till utvecklingsländer, blir det också viktigare att ha anställda som har utländsk bakgrund.

Det blir också allt viktigare att koppla upp sig mot utländsk tjänsteproduktion, där exempelvis Bangalore i Indien är ett viktigt centra för IT-kompetens. Svensk tjänsteexport bärs av en mix av experter från olika länder, vilket idag krävs för att kunna konkurrera på världsmarknaden för företagstjänster.

Mot denna bakgrund är det viktigt att Sverige har en väl fungerande modell för arbetskraftsinvandring, som gör det möjligt för bland annat de kunskapsintensiva tjänsteföretagen att växa och bygga konkurrenskraftiga team.

Sedan 2008 har vi haft en lag om arbetskraftsinvandring som särskilt de kunskapsintensiva tjänsteföretagen har haft stor nytta av. I år har 44 procent av arbetskraftsinvandringen bestått av jobb som kräver högskoleutbildning. Den vanligaste arbetskraftsinvandraren är en IT-specialist från Indien, eller ingenjör. Ett oerhört viktigt tillskott som minskar risken för flaskhalsar i tjänsteproduktionen.

Tyvärr är det nya regelverket krångligt och tidskrävande för företagen. För att överhuvudtaget bli godkänd krävs ett rekryteringsbehov på minst 25 personer om året. Det utesluter många små kunskapsintensiva företag. För de företag som inte är godkända/certifierade är väntetiden ca 8-9 månader, och för företag som vill förlänga tillstånd är väntetiden också lång, över 7 månader.

Samtidigt lyfter Socialdemokraterna och LO enbart fram problem med reformen, och basunerar ut krav på att den ska rivas upp. Enskilda exempel på företag som visat sig oseriösa blåses upp till skräckscenarion om lönedumpning och människohandel.

Sanningen är att de flesta företag sköter sig och att reformen gör stor nytta för individer, företag och samhälle.

Jag rekommenderar alla att läsa Johan Norbergs och Fredrik Segerfeldts bok Migrationens kraft, som kom ut nyligen. Rekommenderar även läsning av Johan Norbergs debattartikel i expressen om reformen och om LO:s protektionism.