Seminarium: Aktiva åtgärder för arbetssökande – Vad kan vi lära av Australien?

Almega och Svenskt Näringsliv bjuder in till seminarium om hur fungerande matchning på arbetsmarknaden ger människor och företag bättre möjlighet att utvecklas och växa.

Att få fler i arbete snabbare är viktigt för den svenska ekonomin och den demografiska utvecklingen. Att få rätt personer till rätt arbete är viktigt för företagens möjlighet att utvecklas och växa. Att snabbt få ett arbete – och rätt arbete, en bättre fungerande matchning, är oerhört viktigt för den arbetssökande.

Runt om i världen används olika modeller för att matcha arbetssökande med arbetsgivare som behöver arbetskraft. Australien har länge varit det främsta exemplet på nytänkande inom arbetsförmedling. OECD har nyligen i rapporten ”Activating jobbseekers – How Australia does it” utvärderat modellen, men även följt upp effekter, utfall och vilka förändringar som genomförts över tid.

Almega och Svenskt Näringsliv bjuder in till ett gemensamt seminarium där kvalificerade paneldeltagare, med utgångspunkt i en presentation av OECD-ekonomen David Grubb, diskuterar möjliga lärdomar för Sverige.

Datum och tid: Fredag 22 mars kl. 10.00-12.00
Plats: Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm
Övrigt: Kaffe serveras från 09.30

Program:
10.00 Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv.
10.15 Activating Jobseekers – How Australia does it. Mr. David Grubb, economist, Employment Analysis and Policies Division, OECD.
10.50 Vad kan Sverige lära av Australiens erfarenheter? Kommentarer från Annika Qarlsson (c), Patrik Björck (s), och Mehmet Kaplan (mp).
11.20 Reflektioner från Bettina Kashefi, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet (m) och Clas Olsson, biträdande GD Arbetsförmedlingen.
11.40 Frågor och kommentarer från publiken.
11.50 Avslutande kommentarer Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega.

Anmälan: rosie.richards@almega.se

För mer information:
Karin Ekenger, +46 8 553 431 25 eller Marie Silfverstolpe, +46 8 762 69 53.