Ny undersökning: Innovation eftersatt prio bland medlems­företag

Trots att mer än 80 procent av Almegas medlemsföretag säger att tjänsteinnovation är viktigt för konkurrensen är det bara drygt en fjärdedel av företagen som lyckas skapa förnyelse i affär och organisation. Det framgår av en undersökning som Almega gjort bland sina medlemmar.

Kartläggningen är gjort för att ta reda på hur företagen arbetar med innovation idag, vilka utmaningar man ser strategiskt och organisatoriskt, men även vilka behov man har av nya kompetenser och stöd.

Mer än 80 procent av de 200 tillfrågade företagen uppger att tjänsteinnovation är mycket viktigt för deras konkurrensförmåga. Få företag har dock en egen budget eller speciell organisation som arbetar med att utveckla nya eller befintliga tjänster, istället sker processen som en del av det vardagliga arbetet.

Det innebär vissa risker, enligt Teresa Jonek, näringspolitisk expert på Almega.

– Om man agerar allt för kortsiktigt är risken för prispress överhängande. Istället för att enbart styras av kundernas krav är det viktigt att mer proaktivt skapa erbjudanden som ger kundvärde och som kan återanvändas till nya kunder. För det krävs systematik. 

Samtidigt som merparten av de tillfrågade företagen ser tjänsteinnovation som en mycket viktig fråga, är det endast 27 procent av de medverkande i undersökningen som säger sig ha lyckats skapa förnyelse i både affär och organisation. Bäst i klassen är de företag som jobbar nära sina kunder med fokus på systemintegration, här är det 56 procent som uppger att de lyckats i både affär och organisation.

– Systemintegratörer har ofta mer av ett partnerskap med sina kunder. De ansvarar ofta för utvecklingen av kundens affär och har därmed mer kunskap om ”kundens kund” än vad kunden själv har. Det skapar lojalitet och en trygghet som möjliggör mer långsiktigt förnyelsearbete, säger Teresa Jonek.

När företagen får svara på vilket stöd man har för tjänsteinnovation i sin organisation är det framför allt företagskulturen som lyfts fram. 66 procent uppger att man har en intern kultur som främjar innovation och tjänsteutveckling. Drygt hälften av de tillfrågade uppger också att man har processer för utbyte av kunskap mellan medarbetare i företaget som fungerar som stöd för att arbeta med tjänsteinnovation.

En annan sak som framkommer i undersökningen är att många företag ser ett stort behov av samordning mellan politik, näringsliv och akademi för att säkra kompetensförsörjningen för tjänsteinnovation i framtiden. Almega är involverad i en rad projekt på detta område.

– Vi arbetar bland annat intensivt tillsammans med Teknikföretagen för att skapa ett strategiskt forskningsområde inom tjänsteinnovation. På så vis skulle en rad branschöverskridande utvecklingsprojekt med tjänstefokus kunna startas, där såväl företag som akademi kan delta.

Läs rapporten