Negativ attityd mot RUT ett arbetsmiljöproblem

Hushållstjänster har ökat sedan RUT-avdraget infördes. Inte bara har svarta jobb blivit vita, utan fler arbetstillfällen har skapats.

Nu kommer en undersökning från Forskningsrådet Arbetsliv och Samhälle som tittar närmare på vem som arbetar med de hushållsnära tjänsterna och vad de tycker om sitt arbete.  Den första delstudien visar att RUT-arbetaren trivs bra med sitt jobb som bland annat upplevs som flexibelt. Däremot upplevs den negativa attityden kring hushållsnära tjänster som betungande för de anställda.