Milton på minuten om svenskarnas löner

I dag kommenterar jag SVT Pejl:s kartläggning av svenskarnas löner som visar att handeln är en av Sveriges mest jämställda branscher. En undersökning med irrelevanta frågeställningar enligt mig!

Självklart ska det inte finnas löneskillnader mellan män och kvinnor, men bäst väg mot jämlika löner är decentraliserad lönebildning som bland annat Sacos rapport visar.