Milton på minuten om jämställda löner

På internationella kvinnodagen är frågan om jämställda löner så klart extra aktuell. Det är alltid en viktig fråga för Almega och vi jobbar för företagsnära lönebildning eftersom det är bästa sättet för att åstadkomma jämställda löner.

Delpension har varit uppe på agendan i veckan och jag förklarar vår ståndpunkt.

I Milton på minuten kommenterar jag återkommande avtalsrörelsen och andra aktuella frågor. Berätta gärna vad du vill att jag ska ta upp nästa gång!