Mångfald i välfärdssektorn är bra för kvinnors företagande

Kvinnors företagande ökar

Sverige är tyvärr ett av de utvecklade länder som har lägst andel kvinnliga företagare. Men vi ser nu en vändning som till stor del beror på bättre förutsättningar till företagande inom privata och offentliga tjänster.

Under 2000-talet ökade antalet mindre och medelstora företag som drivs av kvinnor med nära 9 000 i tjänstesektorn, framförallt inom kunskapsintensiva företagstjänster och hushållsnäratjänster. Här har RUT-avdraget spelat en viktig roll.

Av de 2 300 nya företag som startades inom vård och omsorg under 2009-2010 drevs 69 procent antingen av enbart kvinnor eller med både män och kvinnor i ledningen. Av de 1 900 företag som startades inom utbildning under samma år är motsvarande siffra 56 procent.

Att reglera och införa vinstbegränsningar inom välfärdssektorn skulle slå särskilt hårt mot kvinnors företagande och därmed motverka den positiva utveckling vi nu ser.

Kenneth Bengtsson skriver om detta på Brännpunkt.

Du kan också läsa mer om ämnet i rapporten Äntligen ett lyft för kvinnors företagande i Sverige.