Det är nyttigt att lyfta blicken!

I förra veckan anordnade Almega och Svenskt Näringsliv ett seminarium med anledning av Australiens arbetsförmedlingsmodell.

OECD har nyligen genomfört studien Activating Jobseekers: How Australia Does It och det var formuleringen i det sammanfattande pressmeddelandet fick oss att vilja genomföra ett seminarium.

”Australia now has one of the highest employment rates in the OECD and this report concludes that its activation system deserves some of the credit for this relatively good performance. The Job Services Australia model, introduced in 2009, reinforced the focus on employment outcomes for highly-disadvantaged groups. This report assesses the latest model for activation and puts forward some recommendations to improve its effectiveness.” 

Mr Grubb från OECD menade att den australiensiska modellen har gjort skillnad. Det är de facto fråga om en konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen. Såväl vinstdrivande företag som icke vinstdrivande företag har fått möjlighet att verka på en marknad i konkurrens.

I Sverige har det  pratats  om en jobbpeng, som precis som en skolpeng, följer den enskilde. Det ger en reell rätt för den enskilde att välja men det ställer även krav på aktivitet från den enskilde.

I Sverige har vi 17 olika stöd att välja på för att underlätta återgången i arbete. I Australien är det betydligt friare och stödet kan anpassas i större utsträckning av den utförare som den enskilde väljer. När kommer den möjligheten till Sverige?

Att det finns en vilja till förändring framgick i den efterföljande diskussionen mellan de närvarande politikerna. Givetvis måste ett systemskifte kunna ta tid, men tiden har funnits, frågan har varit aktuell länge och Sveriges arbetslösa behöver få hjälp snabbt att komma i arbete. Det gäller oavsett om personen är långtidsarbetslös eller i början av en arbetslöshetsperiod. Att just rikta in sig på de kortarbetslösa var en av Mr Grubbs rekommendationer.

Våga tänka nytt, ta intryck av Australien.

Maria Ludvigsson i svenskan har för övrigt skrivit både en bra ledare och ett bra blogginlägg om detta.