Bra att tänka nytt, men aktiva åtgärder saknas

Idag läste jag en intressant artikel i SvD om vad som händer i utredningen Hållbara försäkringar.

Almega föreslog redan 2011 att det är bättre att arbetslösa hamnar i ett system riktat mot arbetsmarknaden än försörjningsstöd.

Det som saknas i artikeln och resonemanget är behovet av aktiva åtgärder för att få fler i arbete. Snabba åtgärder och möjlighet att använda en kvalificerad leverantörer för att få hjälp att hitta ett arbete och minska risken för att hamna i utanförskap eller att befintliga kunskaper ska bli för gamla. Det gäller oavsett var i landet den arbetslöse bor.

Att förändra arbetsförmedlingen är en del av detta.