Almegas tillväxtprognos bland de bästa i Sverige

Almegas tillväxtprognos är träffsäker

I lördagens Dagens Industri gör Nils Åkesson en jämförelse av vad prognosmakare mot slutet av 2011 förutspådde för BNP-tillväxt i Sverige 2012.

I den kommer han fram till att SEB:s chefsekonom Robert Bergquist kom närmast utfallet bland flertalet prognosmakare i Sverige. Men det stämmer inte. Almegas prognos var minst lika träffsäker.

Utfallet för 2012 som presenterades av SCB i fredags hamnade på 0,8 procents tillväxt. SEB förutspådde 0,7 procent och Almega 0,9 procent. Det vill säga, båda hamnade enbart 0,1 procentenhet från den verkliga tillväxttakten.

Almegas prognos hamnar alltså i topp bland de bästa i Sverige och visar på större träffsäkerhet än både Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv och flertalet banker. Almegas senaste prognos från oktober förra året spådde dessutom mitt i prick en tillväxttakt på 0,8 procent för 2012.

Så det så.