Aktiva åtgärder för arbetssökande

Välkommen till ett intressant seminarium den 22 mars där ekonomen David Grubb från OECD kommer att berätta om den rapport som gjorts över det australiensiska systemet för att arbetsförmedling.

Rapporten och systemet kommenteras av företrädare för politiken, Svenskt Näringsliv, Almega och Arbetsförmedlingen.