Viktiga rapporter om lön

Svenskt Näringsliv har idag släppt två viktiga rapporter.

Rapporten Ska ingångslön bli slutlön? handlar om de höga trösklarna in på arbetsmarknaden och den minimala lönespridningen som finns inom många branscher. Effekterna blir katastrofala för bland annat de ungas möjligheter få jobb.

Den andra rapporten Löner som konjunkturstimulans? handlar om att slå hål på myten att höga löner håller igång konsumtionen och stimulerar konjunkturen. Effekten blir i stället att jobb försvinner.