Myter får inte ligga till grund för systemskifte

Nyligen presenterade en av Sveriges ledande experter på EU-rätt och offentliga upphandlingar ett rättsutlåtande som tydligt visar att kommuner och landsting vid offentliga upphandlingar inte har rätt att utesluta vissa företag, eller gynna andra, på grund av deras driftsform. Almega hade bett att få denna fråga avgjord mot bakgrund av förslag från bland annat Kommunal och LO om att icke-vinstdrivande ”samhällsbolag” ska få utgöra norm vid upphandlingar av välfärdstjänster.

Faktum är att hela den oerhört polariserade vinstdebatten som legat som en blöt filt över svensk vård- och omsorg i två och halvt år, har sin grund medierapporteringen om påstådda missförhållanden på äldreboendet Koppargården i Stockholm. Detta trots att utredning efter utredning visat att rapporteringen i flera avseenden var felaktig.

Nu rapporterar Dagens Samhälle att fackförbundet Kommunal låtit granskat bland annat fallet Koppargården, i syfte att utreda hur Kommunal snabbare ska uppfatta problem på en arbetsplats.

Till Dagens Samhälle säger Kommunals utredare att mediernas sätt att hantera Koppargården hade allvarliga brister. Många nyanser fångades aldrig upp av det så kallade mediedrevet; till exempel att kommunen hade godkänt bemanningsnivån på boendet och vid inspektioner inte funnit några allvarliga brister.

Anmärkningsvärt är också att många medier okritiskt upprepade påståenden om att personalen tvingats väga använda inkontinensskydd och sedan låta brukarna använda dem igen. Detta har flera gånger tillbakavisats och retts ut. Ändå fortlever mytbildningen om ”kissblöjor” – och vad värre är, ligger till grund för politiska förslag om att i grunden ändra villkoren för den svenska modellen av privata entreprenörer inom vård och omsorg.

Att Kommunal, enligt uppgift i Dagens Samhälle, inte låter tidningen ta del av sin utredares rapport om den påstådda vårdskandalen är mycket allvarligt. Ingen vinner på hemligstämpling av utredningar som visar på en annan verklighet bakom alarmistiska löpsedlar och braskande rubriker. Tvärtom är de stora förlorarna på detta Kommunals hundratusen privatanställda medlemmar som fortsatt får leva med en kvardröjande misstanke om att inte göra ett arbete med god kvalitet.

Att LO vid sin presentation av förslagen om vinstbegränsningar och ”samhällsbolag” inleder med samma okritiska slagordsretorik lär knappast göra någon privatanställd kommunalare gladare..