Lockar Thailand eller USA? Var med och skapa nya affärsmöjligheter!

Kommerskollegium förbereder förhandlingarna av frihandelsavtalen med Thailand och USA. Att frihandelsavtalen är nödvändiga för svenska företags handel, det säger sig själv. Men innehållet går också att påverka.

Genom att bidra med din erfarenhet i Kommerskollegiums enkäter så kan du flytta positionerna i rätt riktning för ditt företag.

Det är viktigt att för dem att få svar av både företag som redan handlar med/är verksamma i dessa länder men även till företag som är potentiellt intresserade av att  i framtiden bedriva affärer med de olika länderna.

Eventuella frågor kan ställas till Kommerskollegium, Robert Leijon (USA) på telefon +46 734 24 48 59 eller Annika Widell (Thailand) på telefon +46734244844

Sista svarsdag för synpunkter gällande Thailand är 15 mars; och för USA 28 mars 2013.