Intressanta rapport från Danska Arbetsgivarföreningen

Läste ett pressmeddelande från Danska Arbetsgivarföreningen där de presenterar sin arbetsmarknadsrapport. I den konstaterar DA att Danmark är det land där det lönar sig sämst att arbeta och det beror bland annat på det kontantstöd som utbetalas.

I en kommentar konstaterar DA ”Den største udfordring de kommende år er at få skabt private arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark. Der er gennemført reformer i Danmark i de senere år, men ikke i tilstrækkeligt omfang. Det er nødvendigt – og bestemt også muligt – at gennemføre omfattende reformer, så Danmark kommer til at klare sig bedre i den internationale konkurrence”

Intressant är att DA uppfattar att de reformer som vi genomfört i Sverige stärker vår konkurrenskraft i förhållande till Danmark. Å andra sidan har Danmark en mer flexibel arbetsrätt. Hur skulle inte Sveriges konkurrensfördelar vara om vi hade den flexibiliteten?