Har vi råd med detta?

I går kom nya siffror från Arbetsförmedlingen. 17 000 fler var arbetslösa i januari i år jämfört med 2012. Antalet nyanmälda lediga platser var också färre än 2012.

Kan det – med nuvarande regelverk – vara så att antalet arbetslösa skulle kunna reduceras?

Frågan är relevant att ställa inte minst efter att ha läst såväl ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen som en rapport om omställningsprojektet för arbetarna från Saab Automobile från Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL.

TSL är svidande i sin befogade kritik mot Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen i Västra Götaland när det gäller hanteringen av de som blev arbetslösa med anledning av Saab Automobiles konkurs. Det framgår inte av Arbetsförmedlingens pressmeddelande som lämpligt nog kom före TSL:s rapport som presenterades på ett i förväg aviserat seminarium i Trollhättan.

Det finns inga säkra bevis men om Arbetsförmedlingen hade varit mer offensiva och snabbt satt in de åtgärder som TSL och  leverantören av omställningstjänster ansåg behövas, så är jag övertygad om att färre skulle vara kvar i arbetslöshet.

TSL:s rapport handlar om förlorad tid och bristande samordning och vilka konsekvenser det fick för den enskilde.

Saab Automobiles konkurs visar att det är nödvändigt att förändra Arbetsförmedlingens roll. Det finns många intressanta utspel från såväl partier inom regeringen som inom oppositionen. Det är den enskilde som i första hand förlorar på en ineffektiv hantering av arbetslösa.

Har vi råd med detta?

Jag menar att så inte är fallet och att det är dags att se över Arbetsförmedlingens uppgift. Det finns många aktörer som skulle kunna underlätta än mer för den arbetslöse om de bara får tillgång till verktygen och resurserna.

Så ändra regelverket och öka valfriheten att välja vem som bäst kan hjälpa den enskilde att åter komma i arbete.