Gymnasiereformen under luppen

Idag anordnade utbildningsutskottet  en hearing om gymnasiereformen i riksdagen. Skolverket, Skolinspektionen, arbetsgivare, fackliga representanter och studentföreträdare delgav sina synpunkter på gymnasieskolan.

Reformen är redan idag ifrågasatt på en rad punkter, trots att vi inte sett resultatet än i form av om eleverna får jobb eller läser vidare.

Den främsta kritiken har under dagen handlat om:

  • Bristande högskolebehörighet på yrkesprogrammen, som därför tappat i popularitet. Dagens unga är väl medvetna om att den stora jobbtillväxten sker i de kunskapsintensiva verksamheterna, och ställer sig därför tveksamma till att tidigt välja ett specialiserat yrkesprogram. Elever måste få flexibiliteten att skaffa sig konkurrenskraftiga meriter för högre studier, och inte bara allmän högskolebehörighet. Oavsett vilket program man väljer.
  • Reformen tycks vara underfinansierad. Trots att den medfört både tillfälliga omställningskostnader och permanenta kostnadsökningar drar regeringen ner på finansieringen.
  • Svårigheterna har ökat för mindre aktörer, små skolor, små kommuner och friskolor, att hantera ett mer diversifierat utbud och mer centralplanering. Innovationsgraden har minskat och de pedagogiska alternativen blivit färre.
  • Studie- och yrkesvägledningen har inte lyckats med att informera om arbetsmarknaden, om yrkesprogrammen och  om friskolor.

Fler utmaningar än dessa lyftes fram, exempelvis avhopp och avbrott och problem med kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Mot denna bakgrund tycker jag Socialdemokraternas utspel på SvD Brännpunkt om att göra om yrkesprogrammen till yrkescollege känns fräscht.

Almega har tillsammans med Svensk Handel tagit fram just ett sådant koncept, som vi kallar ServiceCollege. Dessutom är vi engagerade i Vård-och omsorgscollege. Syftet med college (ingen skola utan en modell för samverkan) är att stärka samverkan, elevernas möjligheter till jobb och studier plus att de ska få relevant kompetensträning.

Vi märker ett ökat intresse för detta initiativ runt om i landet, att allt fler skolor och regioner vill samarbeta närmare tjänsteföretagens kompetensförsörjning. Väldigt positivt att Socialdemokraterna ser college som en modell för framtidens yrkesprogram.