Bättre än Arbetsförmedlingen

I dagens DN debattbeskriver Karolina Jerner och Maria Mattsson Mähl från AlphaCE verkligheten för de företag som kallas coachingföretag.

De ger en bra bild av den verklighet som möter coachingföretag och som inte syns i de olika forskningsrapporter som levererats. Den som ifrågasätter den nytta och de resultat som coachingföretagen gör – läs artikeln!

I diskussionen om den framtida socialförsäkringen har vi föreslagit att den enskilde ska kunna få hjälp av en omställningsaktör som ska kunna underlätta återgången i arbete. Det kan vara fråga om hjälp att hitta nytt jobb, hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering eller ett stöd som stärker självförtroendet.

Artikeln visar att det finns mycket att göra.