Välkommet skatteförslag från SNS!

SNS Konjunkturråds förslag till en ny översyn av skattesystemet är mycket välkommet!

I förslaget finns en ambition att förena bättre tillväxt med fördelning som de flesta borde se som acceptabel. SNS pekar på hur arbetsgivaravgifter och inkomstskatten med värnskatten gör att den maximala skattekilen är uppe i 77 procent. Därmed närmar sig marginaleffekterna samma nivåer som innan den stora skattereformen.

Lösningen är enligt SNS sänkt inkomstskatt och lika arbetsgivaravgifter för alla.

Förslaget är riktigt smart. Man tar bort den destruktiva värnskatten och sänker skatter överlag på arbete samtidigt som man går utanför skattesystemet för att få till en fördelningsprofil, bland annat genom höjda barnbidrag.

Se där ett bra underlag till en ny, stor översyn av det svenska skattesystemet! Det är hög tid.