Tjänstesektorn är både huvudet och svansen

I förmiddags var jag på ett seminarium som anordnades av SNS, Svensk arbetsmarknad i en orolig tid. Deltog gjorde bland annat arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Det var ett mycket intressant seminarium som på olika sätt belyste de problem och utmaningar som Sverige står inför för att kunna få ner arbetslösheten. Tidiga insatser, fler möjligheter till praktik samt bättre matchning mellan näringsliv och skolor var några av de problemområden som togs upp.

Relationen mellan industrin och tjänstesektorn var också något som diskuterades. Vilken sektor är beroende av den andra och vilken är det egentligen som skapar jobb? Eller som Magnus Hall, vd och koncernchef Holmen, uttryckte det ”Det gäller att hålla reda på vad som är huvudet och svansen”.

Han menade att jobben inom tjänstesektorn helt kan förklaras av efterfrågan ifrån industrin. Som jag tidigare skrivit om finns en något snedvriden uppfattning att det enbart är industrin som genererat den senaste tidens sysselsättningsökning inom tjänstesektorn. Den uppfattningen, som var i linje med Magnus Halls uttalande, stämmer inte.

Almegas analys visar att industrins inköp av tjänster för sin produktion genererar cirka 10 procent av jobben i tjänstesektorn, medan tjänstesektorns egen efterfrågan på tjänster för sin produktion genererade nästan dubbelt så många jobb i tjänstesektorn, det vill säga cirka 20 procent.

Det innebär att cirka 30 procent av jobben i tjänstesektorn skapas till följd av olika branschers inköp av tjänster som insats i deras produktion. Resten av jobben i tjänstesektorn, det vill säga 70 procent, skapas av en efterfrågan på tjänster som direkt används till konsumtion, investeringar och export.

Tittar man specifikt på vilka branscher som genererar sysselsättning inom företagstjänster, det vill säga tjänsteföretag med verksamhet inom IT, juridik, teknik, arkitektur, ekonomi och forskning med mera, så spelar tjänstesektorn en ännu större roll.

Det vill säga, sysselsättningen inom tjänstesektorn kan bara delvis förklaras av efterfrågan från industrin. Nästan dubbelt så stor andel av jobben genereras av tjänstesektorn i sig. Det blir alltså felaktigt att påstå att tjänstesektorn är industrins svans.

Det är ändå viktigt att poängtera att industrin och tjänstesektorn blir alltmer sammanlänkade och att varor allt oftare säljs tillsammans med ett tjänsteerbjudande och tvärtom. Industrins inköp av särskilt kunskapsintensiva företagstjänster har ökat över tiden, vilket bidragit till utvecklingen av industrins produkter.