Ta vara på dina medarbetares kreativitet!

Jag brinner för företags- och medarbetarnära lönebildning, och även om jag är relativt ny på Almega har jag arbetat länge med lönebildningsfrågor, senast i industrin.

Jag har stor erfarenhet av hur lön kan bidra till framgång för både företag och medarbetare. Den erfarenheten tänker jag dela med mig av i denna blogg.

I mitt första blogginlägg vill jag lyfta lönesamtalet.

Kärnan i en bra löneprocess är dialogen chef-medarbetare. I dialogen tydliggörs de ömsesidiga förväntningarna, mål sätts, resultat följs upp och alltsammans kopplas till lön. Om kreativitet är viktigt, ska det premieras. Men, det ska naturligtvis vara rätt kreativitet som uppmuntras, annars är risken att det hela blir kontraproduktivt.

Lönesamtal är enklare än du tror. På almega.se/lon har vi samlat hjälpmedel, ordlista, lönestatistik och annan information du kan behöva för att genomföra en bra löneprocess.

Vi hoppas att videon ska inspirera till bra löneprocesser. Det behövs!

Nästa gång vi träffas kommer jag att kortfattat berätta om hur ett företag lyckades få till bra lönesamtal mellan chefer och medarbetare.

Min erfarenhet till trots är jag också ödmjuk och inser att det är mycket som jag inte vet. Därför hoppas jag att ni, kära läsare, hjälper mig med tips och idéer om sådant som kan vara intressant att skriva om.

Lästips: Resumé har skrivit om vår lönekampanj här.