Krav på icke-vinstsyfte i offentlig upphandling, går det?

Frågan om det är möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling har debatterats flitigt under hösten.

Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi gick ut i debatten och skrev den 5 oktober på DN-debatt att: …kommuner och landsting [bör] få möjlighet att ställa non-profitkrav vid upphandlingar av välfärdstjänster där man vill gynna ideella aktörer. Det är helt möjligt inom ramen för EU-rätten.

Men frågan om att kunna gynna särskilda någon särskild typ av utförare framför någon annan har egentligen aldrig diskuterats på allvar. Som bekant så styrs LOU av ett antal principer, varav likabehandling av leverantörer är en viktig sådan.

Almega tillfrågade därför jur.dr. Andrea Sundstrand som tog på sig att genomföra en rättsutredning. Nu finns den färdigställd och kommer att presenteras av författaren på ett seminarium den 5 februari.

Vi har även bjudit in Ardalan Shekarabi för att kommentera innehållet. Medverkar gör dessutom Ellen Hausel Heldal som är avdelningsdirektör på Konkurrensverket samt Åsa Edman, huvudsekreterare i Upphandlingsutredningen.

Du är välkommen att anmäla dig här!