Kollektivavtal för ökad konkurrenskraft

Kollektivavtal för ökad konkurrenskraft

 Idag presenterar vi Almegas krav inför vårens avtalsrörelse. Målet för 2013 är att kollektivavtalen ska ge handlingsmöjlighet för företagen att möta nya förutsättningar, samtidigt som individers drivkrafter stimuleras och goda prestationer belönas bättre.

Den privata tjänstesektorn har länge varit Sveriges jobbmotor och sysselsätter i dag över två miljoner människor. Sektorn svarar för drygt 80 procent av jobbtillväxten i svensk ekonomi.

Almega vill öka frihetsgraden i kollektivavtalen som uppmuntrar till att anpassa innehållet efter förhållanden på arbetsplatsen. Målet är att lönebildningen ska vara företags- och medarbetarnära. Vi vill alltså på sikt att de centrala avtalen inte ska innehålla normerande siffror, garantier eller lägstalöner.

Vi vill också få bort individgarantierna, som innebär att en del av löneutrymmet redan fördelats i det centrala avtalet. Vi vill i stället ersätta det med andra garantier som ger facket insyn och inflytande i den lokala löneprocessen.

Med dessa förändringar vill vi ge våra medlemsföretag drivkraft att investera i långsiktigt hållbara löneprocesser.

Du hittar mer information om Almegas avtalskrav här.

Har du frågor om våra avtalskrav? Imorgon klockan 11 kommer jag att ägna tid åt att svara på frågor på twitter. Ställ gärna frågor till mitt eget konto @almmilton eller till @AlmegaAB!

Du är självklart även välkommen att ställa frågor här i bloggen.

I media: Anders Lenhoff uttalar sig om våra krav i GP