Det finns andra matchningslösningar!

Maria Ludvigsson skriver en bra ledare i Svenskan idag om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen.

Den kommer samma dag som Trygghetsfonden TSL redovisar sin årsrapport Arbetsmarknaden försämrades 2012. Även utsikterna för 2013.

Det är intressant läsning som återigen visar att det är dags att fundera på hur matchningsproblemen kan lösas  mest effektivt.

Det finns andra lösningar är dagens.