Centrum för Tjänsteforskning tar nya grepp för att sprida forskningsresultat

Igår deltog jag i uppstarten av ett spännande projekt hos CTF vid Karlstad Universitet.

Deras forskningsverksamhet har vuxit snabbt och är väl citerad internationellt.  Idag har de hela 60 forskare, inriktade mot spännande områden som tjänsteinnovationer, nya affärsmodeller och kunddrivna utvecklingsprocesser.

Bakgrunden till projektet är att CTF vill att denna kunskap ska nå ut och göra nytta i näringslivet och den offentliga sektorn.

På mötet medverkade ett 20-tal representanter för branscher och fackliga organisationer, den offentliga sektorn, företag i industrin, tjänstesektorn och flera forskare. Resultatet blev en mycket givande diskussion om vilka kompetenser (kunskaper, förmågor  och färdigheter) som efterfrågas och hur CTF kan bidra till att utveckla dessa. Både genom kurser i det ordinarie kursutbudet, genom företagsutbildning och på andra sätt. En mycket lovande satsning som sker med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen.

Under 2013 kommer en förstudie genomföras, år 2014 ska utbildningar testas och år 2015 räknar man med att kunna erbjuda kurser till näringsliv, allmänhet och offentlig sektor. Almega kommer stötta utvecklingsarbetet med vår expertis och våra nätverk.