Bakbind inte företagen, Löfven

Stefan Löfven vill att offentliga upphandlingar via en pool hos Arbetsförmedlingen används för att få arbetslösa i arbete. Ett sådant förslag tar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg avstånd från. Det finns redan liknande krav. Offentlig upphandling handlar om att göra bra affärer, om det finns andra politiska mål bör de uttryckas i andra regelverk.

Stefan Löfven vill att den socialdemokratiska partikongressen slår fast att jobben är överordnade alla andra frågor. Detta besked välkomnas av tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega. Många företag inom tjänstesektorn är i stort behov av arbetskraft och skulle, med en bättre matchning på arbetsmarknaden, kunna öka tillväxten.

Men Löfven anser också att offentliga upphandlingar ska utnyttjas för att få arbetslösa i arbete. Ett villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar. Detta tar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg bestämt avstånd ifrån.

– Redan i dag finns det skrivningar i Lagen om offentlig upphandling som möjliggör för upphandlare att ha särskilda sociala klausuler, säger Ulf Lindberg. Men sådana upphandlingar ställer oftast till problem för både upphandlare och budgivare. Man bakbinder dem till att ta andra hänsyn än det bästa budet, vilket gör att stat, kommuner och landsting inte använder skattemedlen på bästa sätt. Almega anser att regelverket kring offentlig upphandling handlar om att göra bra affärer, om det finns andra politiska mål bör i så fall uttryckas i andra regelverk.

– För att en teknik- och datakonsult ska kunna vinna en offentlig upphandling om exempelvis ett datasystem, måste man enligt Löfvens förslag alltså ha en viss andel anställda som, under flera års akut brist på programmerare, misslyckats med att få jobb. Det borgar inte direkt för största möjliga kvalitet, säger Ulf Lindberg.