Skitliv när curling-generationen träder in på arbetsmarknaden

Skitliv

Den söndercurlade 80-tals generationen har under den senaste tio åren gjort sitt inträde på arbetsmarknaden och upptäckt att det är en hård verklighet som möter dem. Erfarenheterna har nu samlats som ett antal berättelser i en bok som fått det slående namnet Skitliv.

Det är inte så att jag påstår att 80-talisterna består av lata skateboardåkare, utan snarare är jag förvånade över att de oförberedda på den verklighet de möter i arbetslivet. Det är inte så att jag misstror berättelserna om vad som möter unga visstidsanställda på dagens arbetsmarknad. Men vad hade de väntat sig?

I måndags deltog jag i en paneldiskussion på Södra Teatern i Stockholm kring boken Skitliv: ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Samstämmigheten var stor kring bokens tema; drastiska ökningar av visstidsanställningar och kraftigt försämrade arbetsvillkor för unga på arbetsmarknaden. Det är värre än någonsin.

Nu kanske bilden behöver nyanseras och fördjupas något. Läser man t ex LO:s rapport Anställningsformer 2011 så kan man se att andelen visstidsanställda på arbetsmarknaden fram till 1990-tals krisen låg strax under 10 procent för att sedan 1995 och framåt pendla mellan 13 och 15 procent. LO gör också i rapporten bedömningen att andelen inte kommer att öka. Det betyder att fortfarande är 85 procent av anställningarna fasta anställningar.

Sedan är det en annan sak att antalet visstidsanställda är väsentligt fler än tidigare, men det är en följd av att väsentligt många fler nu är sysselsatta.

Visstidsanställningar är också den viktiga vägen till fasta jobb. 10 – 12 procent av de som är visstidsanställda idag har om ett kvartal gått till en tillsvidareanställning. Så har det varit en längre tid, visar siffror från SCB i Svenskt Näringslivs rapport Ett steg in.

I stället för det intryck som boken Skitliv ger så är det så att en rad reformer sedan år 2000 faktiskt har stärkt de visstidsanställdas situation på arbetsmarknaden.

  • 2002 kom en diskrimineringslagstiftning, utifrån ett EU-direktiv, som förbjuder diskriminering av visstidsanställda.
  • Föräldraledighetslagen ändrades 2006 så att visstidsanställda från första dagen är kvalificerade för föräldraledighet. Tidigare krävdes ett års anställning.
  • Semesterlagen ändrades 2010 så att för anställningar längre än tre månader så får inte arbetsgivaren ge semesterlönen i form av pengar, utan det måste ske i form av betalda lediga dagar.
  • På tjänstemannasidan har pensionssystemet nu ändrats så att inom ITP1 tjänar unga visstidsanställda pension på varje intjänad krona oavsett ålder.

Under de senaste tio åren har dessutom gjorts en rad ändringar i kollektivavtalen som stärker det visstidsanställdas situation. Jag har själv varit med att föra in i Journalistavtalet dagspress att löneavtalet ska tillämpas på såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda.

För så var det inte förr. För det var inte bättre förr. När jag i början av 1980-talet började som korttidsvikarie var både fack och arbetsgivare överens om att vikarier skulle ha avtalets lägsta lön och dessutom ta alla arbetspassen helgerna.

På en punkt skulle jag dock vilja ge 80-talisterna rätt; det har blivit tuffare. Det är också min bild att tempot har ökat, kraven har höjts och konkurrensen skärpts.

För självklart är det så. För mellan 1996 och 2011 så har reallönerna ökat med cirka 45 procent, se Medlingsinstitutets rapport för 2011.

Det är en sanslös utveckling. En industriarbetare, sjuksköterska eller tjänsteman har i genomsnitt fått en ökad köpkraft med cirka 45 procent sedan 1996. Lönen räcker alltså till cirka 45 procent mer. Det är en historisk framgång för företag och arbetsmarknadens parter.

Självklart har det varit möjligt genom att företagen varje år ökat produktiviteten. Företagen har klarat möta av att globaliseringen. Företagen har klarat av att möta kundernas ökade krav och kunnat möta den tekniska utvecklingen.

Det har självklart inneburit högre krav i arbetet. Annars hade denna fantastiska utveckling varit möjlig. Och den stora belöningen är att löntagarna fått det bättre ekonomiskt än någonsin tidigare.

Den stora utmaningen är inte att det skulle vara ett ”skitliv” att komma ut i arbetslivet och få börja med att under ett antal år vara visstidsanställd innan man kan gå vidare till en fast anställning.

Den stora utmaningen är de som står utanför arbetsmarknaden och aldrig kommer in. Där är fattigdomsfällan. Därför måste Lagen om anställningsskydd ändras och minimilöner sänkas så att fler kommer in på arbetsmarknaden genom att företagen kan anställa fler.

Välkommen till verkligheten 80-talister!

Uppdaterat: Läs också mitt inlägg 80-talister, ert skitliv är tidigare generationers vardagskneg på SVT Debatt.